Jordnært

Jordnært

Min blog

kommer nok navnlig til at handle om geologiske ting - men vi får se, hvordan det udvikler sig undervejs.

Dig og klimaet

global opvarmningPosted by olehnielsen 2007-02-01 17:37
Dig og klimaet

Informationscenter for Miljø og Sundhed har i dag (1. februar 2007) åbnet en temaside med informationer om den globale opvarmning og råd om, hvordan man kan nedsætte sit eget CO2-udslip.

DIG og KLIMAet

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post13

Jordskred

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-22 17:02
Jordskred, som det der onsdag aften rev 400 meter af motorvej E6 og 300 meter af kystbanen bort nord for Uddevalla i Sverige, kan blive mere almindelige i Norden som følge af den globale opvarmning og de deraf følgende klimaændringer. Der er her ikke blot tale om varmere vejr, men også mere regn og storm.

Store nedbørsmængder i Vestsverige fik jorden til at skride hen over et glat lerlag. Statens Geotekniska Institut (i Sverige) siger, at flere veje i området er livsfarlige på grund af jordskredsfare. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) mener jordskred vil blive hyppigere, og at Sveriges vestkyst sandsynligvis vil blive hårdest ramt. I de senest år er nedbøren steget i Sverige, og denne tendens forventes at fortsætte. Jordarterne langs den svenske vestkyst er særlig ømtålelige for store regnmængder.

Teknisk Ukeblad (Norge) på http://www.tu.no/bygg/article66766.ece
  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post12

Vandstandstigning

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-15 18:26
Verdenshavene stiger hurtigere end frygtet siger tysk ekspert. Den globale opvarmning får vandstanden i verdenshavene til at stige, blandt andet fordi isen smelter ved polerne, Grønland og andre steder. Stefan Rahmstorf fra klimainstituttet ved universitetet i Potsdam i Tyskland mener, at FN’s Klimapanel undervurderer stigningen. Han skønner, at vandstanden vil stige mellem 50 og 140 centimeter frem mod 2100.

Politiken på http://politiken.dk/videnskab/article213150.ece

Hans papir herom er offentliggjort i tidskriftet Science.

  • Comments(145)//blog.olehnielsen.dk/#post11

Varmt efterår

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-07 20:32
Det varme efterår

- efterfulgt af en varm start på december bevirker, at flere dagsommerfugle helt ekstraordinært stadig flyver frit omkring i den danske natur. Admiraler, dagpåfugleøjer og sørgekåber er da dejlige at se på.

http://www.dmi.dk/dmi/en_speciel_december_julesommerfugle

Det er imidlertid mindre rart, at det varme efterår giver flere rotter.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/12/07/165920.htm?rss=true

Og sådan er der en hage ved alt,

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post10

Ishavet smelter

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-06 18:39
En gruppe europæiske forskere samlet i Bremen mener at al is i Ishavet kan være smeltet i 2080.

Det er dårligt nyt for isbjørnene.

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200612/s1805045.htm

Tidligere forudsigelser har spået, at Ishavet vil være 80 procent isfrit ved år 2100. Miljøkonsekvenserne er nærmest uoverskuelige og ganske givet katastrofale. Kan vi trøste os med, at søvejen mellem Europa og Fjernøsten vil blive 30-40% kortere? - rød linje.

Blog Image

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post9

Biobrændstof og drivhusgas

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-05 14:28
Et af formålene med at anvende biobrændstoffer er at medvirke til at reducere udledningen fra transportsektoren af CO2, som er en drivhusgas. Ifølge en artikel fra det norske tidskrift "Teknisk Ukeblad" kan bioenergi imidlertid give indtil fire (måske endda fem) gange så høje udslip af NOx (kvælstofoxider) som naturgas. NOx er også en drivhusgas, omend mindre kraftig end CO2. NOx bidrager til sur nedbør, belaster vandmiljøet og er til skade for landbruget. Det er også meget sundhedsskadeligt, idet NO2 i lungerne omdannes til nitrat, nitrit, salpetersyrling og salpetersyre, som er luftvejsirriterende. NO2 kan nedsætte lungefunktionen samt lungernes modstandsevne mod infektioner.


http://www.tu.no/energi/article64802.ece

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post8

Jordskælv i Guatemala

geologiPosted by olehnielsen 2006-12-04 14:28
Et jorskælv med styrken 5,8 ramte i går, søndag den 3. december 2006, Guatemalas kyst. Det blev udløst i en dybde på ca. 100 km. Jordskælv i dette område er ret hyppige. Her dykker Cocos pladen ned under den Karibiske plade og gnidningerne mellem de to plader må naturligvis nu og da give rystelser. Længere nede i dybden giver det også anledning til opsmeltning, så lava stiger op gennem jordskorpen og danner en bue af vulkaner. For en uge siden spyede således både Rabaul og Fuego vulkanske udbrudsprodukter op af deres kraterrør. Disse to vulkaner ligger i Guatemala i det område jeg på kortet har afmærket som vulkansk bue.
Blog Image
Blog Image


  • Comments(1)//blog.olehnielsen.dk/#post7

El Niño

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-03 20:51
En ny El Niño har været under opsejling de seneste måneder og er nu en realitet.

El Niño er et koblet ocean-atmosfære fænomen i det tropiske Stillehavsområde, der hvert andet til syvende år udløser en række af vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden. Den strøm, der ellers går fra Ecuador til Indonesien, drevet af passatvindene, vender og strømmer i den modsatte retning mod Sydamerika, og det medfører blandt andet kraftig nedbør i de sydamerikanske kystområder, tørke i det nordlige Australien og Indonesien, samt koldere og mere regnfuldt vejr i den sydlige del af USA. Også i Danmark mærker vi El Niño, når lavtryksbanerne i det nordvestlige Atlanterhav presses sydover og giver os forholdsvis kolde og tørre vintre. Global opvarmning hyppigere tilfælde af El Niño.

DMI på http://www.dmi.dk/dmi/ny_el_nino_en_realitet

DMI har også en interessant redegørelse for klimafænomenet El Niño på http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyheder-2004/supermodel_afsloerer_el_ninos_dybeste_hemmeligheder.htm


  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post6
Next »