Jordnært

Jordnært

Min blog

kommer nok navnlig til at handle om geologiske ting - men vi får se, hvordan det udvikler sig undervejs.

Biobrændstof og drivhusgas

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-05 14:28
Et af formålene med at anvende biobrændstoffer er at medvirke til at reducere udledningen fra transportsektoren af CO2, som er en drivhusgas. Ifølge en artikel fra det norske tidskrift "Teknisk Ukeblad" kan bioenergi imidlertid give indtil fire (måske endda fem) gange så høje udslip af NOx (kvælstofoxider) som naturgas. NOx er også en drivhusgas, omend mindre kraftig end CO2. NOx bidrager til sur nedbør, belaster vandmiljøet og er til skade for landbruget. Det er også meget sundhedsskadeligt, idet NO2 i lungerne omdannes til nitrat, nitrit, salpetersyrling og salpetersyre, som er luftvejsirriterende. NO2 kan nedsætte lungefunktionen samt lungernes modstandsevne mod infektioner.


http://www.tu.no/energi/article64802.ece

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post8