Jordnært

Jordnært

Min blog

kommer nok navnlig til at handle om geologiske ting - men vi får se, hvordan det udvikler sig undervejs.

Nordpolsisen Smelter Hurtigt

global opvarmningPosted by olehnielsen 2008-02-11 10:33
Isen omkring Nordpolen forsvinder hurtigere, end selv de mest skeptiske prognoser har forudset. I løbet af det seneste år er omkring en fjerdedel af ismassen i området forsvundet skriver Jyllandsposten.

Jyllandsposten af 8. februar 2008: http://jp.dk/indland/article1260261.ece

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post16

CO2-lagring i Danmark

global opvarmningPosted by olehnielsen 2008-02-06 16:45
Det svenske Vattenfall overtog tre danske kulfyrede kraftværker – Amagerværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket - da det for et par år siden købte store dele af Elsam. Nu bliver Vattenfall det første til at lagre CO2 i den danske undergrund.

Tanken er at kraftværksrøgen fra Nordjyllandsværket skal sendes til Vedsted vest for Aabybro gennem rørledninger. I to kilometers dybde findes der her et egnet porøst lag af sandsten og ler.

Rensninsanlægget, der forventes taget i brug senest 2013, er budgetteret til omkring to milliarder danske kroner, skriver Nordjyske Stiftstidende.

http://ing.dk/artikel/84858
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article64517.ece
http://www.tu.no/energi/article133576.ece

Ole


  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post15

Dig og klimaet

global opvarmningPosted by olehnielsen 2007-02-01 17:37
Dig og klimaet

Informationscenter for Miljø og Sundhed har i dag (1. februar 2007) åbnet en temaside med informationer om den globale opvarmning og råd om, hvordan man kan nedsætte sit eget CO2-udslip.

DIG og KLIMAet

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post13

Jordskred

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-22 17:02
Jordskred, som det der onsdag aften rev 400 meter af motorvej E6 og 300 meter af kystbanen bort nord for Uddevalla i Sverige, kan blive mere almindelige i Norden som følge af den globale opvarmning og de deraf følgende klimaændringer. Der er her ikke blot tale om varmere vejr, men også mere regn og storm.

Store nedbørsmængder i Vestsverige fik jorden til at skride hen over et glat lerlag. Statens Geotekniska Institut (i Sverige) siger, at flere veje i området er livsfarlige på grund af jordskredsfare. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) mener jordskred vil blive hyppigere, og at Sveriges vestkyst sandsynligvis vil blive hårdest ramt. I de senest år er nedbøren steget i Sverige, og denne tendens forventes at fortsætte. Jordarterne langs den svenske vestkyst er særlig ømtålelige for store regnmængder.

Teknisk Ukeblad (Norge) på http://www.tu.no/bygg/article66766.ece
  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post12

Vandstandstigning

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-15 18:26
Verdenshavene stiger hurtigere end frygtet siger tysk ekspert. Den globale opvarmning får vandstanden i verdenshavene til at stige, blandt andet fordi isen smelter ved polerne, Grønland og andre steder. Stefan Rahmstorf fra klimainstituttet ved universitetet i Potsdam i Tyskland mener, at FN’s Klimapanel undervurderer stigningen. Han skønner, at vandstanden vil stige mellem 50 og 140 centimeter frem mod 2100.

Politiken på http://politiken.dk/videnskab/article213150.ece

Hans papir herom er offentliggjort i tidskriftet Science.

  • Comments(145)//blog.olehnielsen.dk/#post11

Varmt efterår

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-07 20:32
Det varme efterår

- efterfulgt af en varm start på december bevirker, at flere dagsommerfugle helt ekstraordinært stadig flyver frit omkring i den danske natur. Admiraler, dagpåfugleøjer og sørgekåber er da dejlige at se på.

http://www.dmi.dk/dmi/en_speciel_december_julesommerfugle

Det er imidlertid mindre rart, at det varme efterår giver flere rotter.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/12/07/165920.htm?rss=true

Og sådan er der en hage ved alt,

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post10

Ishavet smelter

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-06 18:39
En gruppe europæiske forskere samlet i Bremen mener at al is i Ishavet kan være smeltet i 2080.

Det er dårligt nyt for isbjørnene.

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200612/s1805045.htm

Tidligere forudsigelser har spået, at Ishavet vil være 80 procent isfrit ved år 2100. Miljøkonsekvenserne er nærmest uoverskuelige og ganske givet katastrofale. Kan vi trøste os med, at søvejen mellem Europa og Fjernøsten vil blive 30-40% kortere? - rød linje.

Blog Image

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post9

Biobrændstof og drivhusgas

global opvarmningPosted by olehnielsen 2006-12-05 14:28
Et af formålene med at anvende biobrændstoffer er at medvirke til at reducere udledningen fra transportsektoren af CO2, som er en drivhusgas. Ifølge en artikel fra det norske tidskrift "Teknisk Ukeblad" kan bioenergi imidlertid give indtil fire (måske endda fem) gange så høje udslip af NOx (kvælstofoxider) som naturgas. NOx er også en drivhusgas, omend mindre kraftig end CO2. NOx bidrager til sur nedbør, belaster vandmiljøet og er til skade for landbruget. Det er også meget sundhedsskadeligt, idet NO2 i lungerne omdannes til nitrat, nitrit, salpetersyrling og salpetersyre, som er luftvejsirriterende. NO2 kan nedsætte lungefunktionen samt lungernes modstandsevne mod infektioner.


http://www.tu.no/energi/article64802.ece

  • Comments(0)//blog.olehnielsen.dk/#post8
Next »